Gör rundade hörn i InDesign CS5 – enklare än tidigare!

by Mattias on April 16, 2010

Post image for Gör rundade hörn i InDesign CS5 – enklare än tidigare!

I InDesign CS5 har det blivit ännu enklare att hantera hörneffekter än det var i t.ex InDesign CS4 eller CS3. Jag berättar här hur det går till i CS3 och CS4 samt att jag visar hur det blivit bättre och enklare i InDesign CS5.

InDesign HörnalternativInDesign Hörnalternativ i CS3, CS4 & CS5

InDesign Hörnalternativ i CS3, CS4 & CS5

I CS5, CS4 & CS3 finns ett alternativ under Objekt-menyn som heter Corner Options/Hörnalternativ. Där får man möjlighet att styra t.ex radien på alla fyra hörnen på ett objekt. Det går däremot inte att styra ett individuellt hörn.

InDesign Sample ScriptsInDesign Free Samplescript Corner Effects

Exempel på Script som följer med InDesign

Lite bättre i CS3 och Cs4 med Script

För att styra ett eller flera individuella hörn i InDesign CS3 eller InDesign CS4 var man tvungen att använda ett script. Som tur är så skickar Adobe med ett sådant script och det heter “CornerEffects” och finns tillgängligt i Script panelen (Automation/ScriptsAutomatisering/Skript) som Applescript, Javascript eller VB-Script beroende på plattform.

Individuellt styrda hörnradier i InDesign CS5

I InDesign CS5 är allt detta mycket enklare. Där kan man nu helt enkelt klicka på den lilla gula fyrkanten uppe till höger i det markerade objektet. Då visas en ny gul fyrkant i respektive hörn och genom att klicka och dra i den fyrkanten påverkar man objektets hörnradie. Självklart kan man påverka en i taget, eller alla fyra. Default är att man påverkar alla fyra, men genom att hålla ned shift så ändrar man bara den hörna man klickar på. Håller man istället ned Alt-tangenten när man klickar på hörnrutan så ändrar man mellan de olika hörneffekterna som finns tillgängliga.

I InDesign CS5 kan man nu äntligen också faktiskt använda meny kommandot från Objektmenyn då den dialogrutan fått en behövlig uppdatering så att man kan styra hörnen individuellt.

InDesign CS5 Corner Options DialogInDesign CS5 Corner Options Dialog Options

InDesign CS5 Corner Options Dialog

De effekter som finns tillgängliga är följande

Lägger man på en effekt i taget på en kvadrat får man följande effekter. Som ett exempel för att åskådliggöra de tillgängliga effekterna.

InDesign Hörnalternativ

De olika alternativen som finns tillgängliga.

A = Inget
B = Rundat / Rounded
C = Stilig / Fancy
D = Avfasad / Bevel
E = Indrag / Inset
F = Inverterat Rundat / Inset Rounded

Sammanfattningsvis

Det som var knepigt i CS3 och CS4 har blivit mycket bättre. Det är inte en stor, världsomvälvande funktion. Men, den är helt klart bättre, och mycket mer tillgängligt.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Comment

Previous post:

Next post: