Importera/Exportera Arbetsytor i Photoshop

by Mattias on June 8, 2010

Post image for Importera/Exportera Arbetsytor i Photoshop

Äntligen en lösning på hur man exporterar och importerar arbetsytor i Adobe Photoshop CS5

När man uppdaterar till en ny version av ett program så är det inte alltid ens gamla saker följer med. I Photoshops fall gäller det bland annat arbetsytor. För att råda bot på detta har en av utvecklarna bakom Photoshop, Tai Luxon, gjort ett litet script som förenklar det hela avsevärt. Du kan nu på ett enkelt sätt exportera dina arbetsytor för t.ex göra backup på dem, dela med dig av dem till dina kollegor, eller uppdatera från CS4 till CS5 och fortsätta använda samma arbetsyta.

Dubbla användningsområden

Man kan faktiskt använda scriptet på två sätt. För det första kan man, som nämnt ovan, använda det i Adobe Photoshop CS4 för att migrera arbetsytor från CS4 till CS5. För det andra så kan man använda det i Adobe Photoshop CS5 för att enkelt dela med sig av, eller importera andras, arbetsytor. Väldigt praktiskt om man jobbar i en större organisation till exempel.

Nack on Adobe: Workspace import/export script for Photoshop.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Comment

Previous post:

Next post: