Ny uppdatering till Adobe InDesign CS4 – Kan ställa till det för användare!

by Mattias on May 7, 2010

Adobe Updater Logo

Idag släppte Adobe en uppdatering till InDesign CS4. Som vanligt så innehåller den stora och små fixar.

En av de stora är att man ger kompabilitet med InDesignCS5, eller rättare sagt InDesign Interchange filer från CS5. Detta är något som följer en ny version (CS5) av InDesign som amen i kyrkan.

En annan av de stora buggfixarna, en mycket alvarligare sådan, är något som eventuellt kan ställa till det för InDesign användare. Såhär skriver Adobe i sin “ReadMe“.

VIKTIGT: Den här uppdateringen innehåller en programrättning av problemet med hur InDesign CS4 beräknar begränsningsramar för monterade AI-/PDF-filer. Beteendet överensstämmer nu med InDesign CS3. Användare med befintliga CS4-filer kanske noterar en viss omplacering av monterade AI-/PDF-filer när de uppdaterar sina länkar.

Det vill säga – i InDesign CS4 introducerades ett nytt beteende som såhär i efterhand helt enkelt inte var korrekt. Man kan kalla det bugg, eller så kallar man det misslyckad feature. Oavsett vilket, så är det nu korrigerat tillbaka så som det var i CS3. På gott och på ont.

Allt i ett

Uppdateringen inkorporerar som tidigare alla buggfixar för releasen (dvs i 6.0.5 finns även fixarna från 6.0.4, 6.0.3, 6.0.2 och 6.0.1). Som vanligt så går InCopy hand i hand med InDesign och uppdateras således även den och aktuell version heter nu Adobe InCopy Cs4 6.0.5.

Uppdateringarna finns att hämta antingen med hjälp av Adobe Updater [Help / Hjälp menyn och Update / Uppdatera] eller genom Adobe.com på följande ställen.

Övriga nyheter, citerat från ReadMe filen är

Åtgärdade problem

I det här avsnittet finns information om vissa tekniska problem som har åtgärdats i uppdateringen InDesign CS4 6.0.5. De här problemen anges med beskrivningen av det ursprungliga problemet och inte med det åtgärdade beteendet. Om du vill ha mer information om allmän produktanvändning eller ytterligare felsökningsinformation går du till Adobes produktsupportkunskapsbas för InDesign på http://www.adobe.com/go/id_support_se, eller väljer Onlinesupport på menyn Hjälp i InDesign.

Digital Editions

 • Teckensnitt bäddas inte in i dokument som exporteras till Digital Editions från InDesign. [2334827]
 • Innehållet släpps vid export till Digital Editions när två eller flera dokument ingår i en bok. [2262891]
 • Vid export till Digital Editions uppstår understreck istället för blanksteg i Innehåll om TOCStyle inte används. [2296603]
 • Fet (och i vissa fall kursiv) fungerar inte vid export av ett InDesign-dokument till Digital Editions. [2296606] Export till Digital Editions leder till ett fel i de italienska och franska versionerna. [1923992]

Dokument

 • Dubbelbytetecken i teckensnitt som inte har installerats konverteras på fel sätt när dokument konverteras från PageMaker. [2261306]*
 • Kommandot Anpassa ramen till innehållet misslyckas när en textram innehåller inklistrad text som går utanför ramen och slutet på första raden är en enkel radbrytning. [2399591]*
 • Dra och släpp-problem när man drar från ett PowerPC-program till InDesign på en Intel Mac. [2350200] InDesign avslutas oväntat när användaren klickar på menyn Redigera efter att ha stängt länkpanelen. [2321221] Filtypsinformationen för InDesign CS4 visas som IDd5 istället för IDd6 (endast Mac). [2265758]
 • InDesign avslutas oväntat när två punkter kopplas samman med pennan. [2249066]
 • InDesign avslutas oväntat vid Shift+Cmd+dubbelklick för att åsidosätta en mallsidesram som innehåller text. [1912742]
 • InDesign avslutas oväntat när användaren klickar i länkpanelen. [1926360]
 • InDesign-dokument med ett stort antal monterade InDesign-filer kan misslyckas att uppdatera länkarna till de monterade InDesign-filerna. [1919796]
 • Vid montering av InDesign CS3-textbitar incx-filer eller biblioteksobjekt till indd-dokument kan programmet felaktigt importera XML-lagret. [1903461]

Exportera grafik

 • Det gick inte att packa CMYK-filer för EPS-format (DCS1.0) i InDesign. [2323513]
 • JPEG-export av direktmarkerad bild leder till att bilden beskärs av ramen. [2319357]
 • PDF-filer med vissa teckensnittskodningsegenskaper har tecken som utelämnas eller visas som rutor i texten när den monteras i InDesign, exporteras till PDF och visas i Acrobat 8.x eller tidigare, eller RIP baserade på PDFL 8.x eller tidigare. [2309754]
 • PDF-export: Mallobjekt syns inte om de ligger ovanpå ett annat sidobjekt som överskrider malluppslagets gränser. [2299929]
 • När Export till JPEG används med kvalitetsinställningarna Hög eller Maximal är den faktiska kvaliteten på den nya filen lägre än väntat. [2286669]
 • JPEG-kvalitetsinställningarna har ingen inverkan vid SWF-export. [2271113] Sidan visas inkorrekt för höger-till-vänster-baserade dokument som exporteras till SWF. [1903415]
 • Vid export av dokument till SWF, får “mailto:”-länkar “http://” tillagt, vilket gör dem oanvändbara. [1932353] InDesign-dokument med väldigt stora bilder i hög upplösning misslyckas att exporteras till PDF. [1927881]
 • Photoshop urklippsbanor spiller ut för vissa monterade EPS-filer, om inte “Läs inbäddade OPI-bildlänkar” har valts som importeringsalternativ. [1903458]
 • Mallsidesobjekt från monterade InDesign-dokument släpps vid export till PDF. [1916049 ]

Importera grafik

 • Procentvärdet för skalförändring (bredd/höjd) på monterade AI/PDF-filer ändras när saknade länkar uppdateras efter det att filerna ha sparats i Adobe Illustrator®. [2510566]*
 • InDesign identifierar urklippsbanor i Adobe Photoshop®-format i monterade EPS-filer. [2555749]*
 • InDesign avslutas oväntat när en EPS-fil med för lång sträng monteras som DSC-kommentar (mer än 42 000 byte). [2505511]*
 • Monteringsdatum som visas på panelen Länkinfo är olika för sommartid och standardtid. [2374375] Använd Photoshop EPS-urklippsbana går förlorad vid omlänkning till samma fil. [2375068]
 • Skugga på objekt som finns på en mallsida spiller ut om den .indd-filen monteras i en annan .indd-fil och sedan antingen exporteras till PDF eller skrivs ut. [1932134]

Hyperlänkar

 • Ny hyperlänk till delad mål-URL-adress skapar en extra hyperlänk vilket leder till flera mål och ökad filstorlek samt prestandaproblem för arbetsflödet i InCopy. [2501641]*

Skript

 • Skriptegenskapen “Link.filePath” returnerar en tom sträng för saknade länkar för dokument som har skapats i Windows men som öppnas i Mac. [2528034]*
 • Felaktig länkstatus returneras för länkar i monterade .INDD-dokument. [2439554]* Anrop till händelseskriptleverantör returnerar felaktigt felmeddelande. [2450436]*
 • InDesign-skript returnerar ingen länkinformation om bilder som monteras i .INDD-dokument som i sin tur monteras i ett annat .INDD-dokument. [2372848]
 • Skriptegenskaper sidnummerformat har inte stöd för strängar, vilket eventuellt leder till inkompatibilitet med IDML-filer av Middle Eastern-version. [1899219]

Tabeller

 • Linjeinställningar för sammanfogade tabellceller förloras vid öppnande av INX-filer skapade i InDesign CS3 eller tidigare. [1927097]

Text

 • Kommandolistan skadas när ett dokument sparas i Windows Vista/7 efter bekräftelse av IME-text. [2528005]*
 • Menyobjekten Ångra/Gör om, Spara och Stäng på japanska Windows kan inte väljas när dubbelbyteteckensnitt skrivs efter det att fokusområdet har flyttats. [2513317]*
 • ProtectiveShutdown öppnar InDesign-fil som innehåller låsta artiklar med inaktuella korsreferenser till saknade externa INDD-filer. [2422729]*
 • Tomma textramar och celler som exporteras till IDML eller till bibliotek förlorar alla användardefinierade textattribut. [2346846]
 • Avbildningar i anpassat format tillämpas inte när förinställningar för Word-import används. [2335625] Det går inte att ersätta platshållare med lämplig text från datakällan vid datasammanfogning. [2389086] Prestandaproblem vid stavningskontroll när Ignorera alla används flera gånger. [2372784] AdobeLinguistic avslutas oväntat vid stavningskontroll. [2376258]
 • Stavningskontrollen går långsamt eller så avslutas programmet oväntat när dynamisk stavning används i flerartikelsdokument med dokumentlexikon [1933592]
 • InDesign CS4 avslutas oväntat när ett avstavat ord skrivs in om vissa avstavningsbegränsningar används på tyska. [2293885]
 • InDesign avslutas oväntat när vissa Word-filer importeras. [2256271]
 • InDesign avslutas oväntat när kursiv text används för blandad text som innehåller ett teckensnitt där kursiv text saknas. [2272770]
 • När normalt format väljs för teckensnittet Kinsoku Hang, och det finns skiljetecken och TCY på samma rad, kan text som inte är TCY-text placeras felaktigt. [2300769]
 • InDesign CS3-dokument som konverterats till InDesign CS4 flödas oväntat om på grund av avstavningsbegränsningar. [1893957]
 • Om Visa dolda tecken är aktiverat avslutas InDesign oväntat vid målande av en sida med <Löpande huvud>-textvariabler. [1914144]
 • InDesign avslutas oväntat när en URL-adress som har lagts till i ett användarlexikon väljs. [1927020]

Användargränssnitt

 • På Windows-system som saknar SSE2-instruktionsuppsättningar visas inte delar av InDesign-panelerna Verktyg och Sidor, och InDesign kan avslutas oväntat när de anropas eller används. [1922914]

Utskrift

 • När en dokumentsida med liggande orientering skrivs ut på Mac blir sidorienteringen på skrivarens papper motsatt den förväntade. [2521975]*
 • Text på en bana syns inte i utdata (PDF, utskrift, JPEG) på det 35:e och följande uppslag. [2297179]
 • PPD:er visas inte i PPD-listan i dialogrutan Skriv ut för östeuropeiska och asiatiska Macintosh-operativsystem. [2330718]
 • Text med Ruby orsakar ett fel i Preflight. [2275029]
 • Med förenkling aktiverad avslutas programmet oväntat vid utskrift av en sida med en PICT där en skugga eller annan genomskinlighet används. [1934247]

Prepress

 • Förhandsvisa förenkling beräknar felaktigt genomskinlighetsområde för yttre effekter som tillämpas på text. [2272674]

Sidobjekt

 • Export av en artikel som innehåller en indexmarkör till RTF leder till att programmet avslutas oväntat. [2309013]
 • Sekundära länkar till InCopy .ICML-filer visas inte som en del av monterad .INDD-fil i länkpanelen. [2374899]
 • Dubbla länkar visas efter packning av bok. [2336698]
 • Verktyget Banhanteraren fungerar inte på någon objektmarkering efter sidan 12. [2329298]
 • Objektformatet hämtar inte vissa opacitetsinställningar för ett annat objektformat som det är baserat på, i synnerhet fyllnings-, linje- eller textopacitet. [2290380]

INX

 • Saknade länkar från bilder i en delad volym visas som “fo.jpg” när en INX-fil som exporteras från CS4 öppnas i CS3. [2537780]*
 • Objekt skjuts bort från Urklipp när en IDML-fil med flera sidstorlekar öppnas. [2519823]*
 • Sidor av annan storlek än standard ritas med felaktiga marginaler när dokument exporteras till IDML och öppnas i CS4. [2463406]*
 • Rot-XML-märkord tas bort när XML-märkta objekt från ett bibliotek monteras i ett InDesign-dokument som har skapats med INX. [2411105]*
 • INX/IDML Användning av konverterade dokument leder till att grafik får objektformatet Enkel bildram istället för formatet Inget som i originaldokumentet. [2283751]
 • Namn/sökvägar för bildfiler bevaras inte när ett dokument öppnas i InDesign CS3, om bilden saknades när INX skapades från InDesign CS4. [2265833]
 • En bild som dras från ett bibliotek medan dess associerade objekt saknas tycks vara uppdaterad, men exporteras som en grå ruta om samma bild tidigare monterats i dokumentet. [1900005]

PDF-import/-export

 • Bokmärken fungerar inte när dokument har exporterats till PDF. [2533493]*
 • Skadade PDF:er skapas när funktionen datasammanfogning används. [2517674]*
 • Tomma DecodeParms-matriser i strömordlistan gör att PDF-export inte fungerar. [2507915]*
 • Montering av en PDF med felformaterade JBIG2-data leder till att programmet avslutas oväntat. [2294110]

Layout

 • Programmet avslutas oväntat vid duplicering av en sida som har ett åsidosatt och borttaget mallobjekt. [2285797]
 • Länkpanelen är långsam när tusentals länkar används. [2277944]
 • Dokument som innehåller en länkad fil med ett snedstreck i filnamnet går inte att packa. [2278761]
 • InDesign CS4 kan inte konvertera/öppna CS3-dokument med monterade InCopy-filer som innehåller märkord i borttagen text. [2275056]

Arkitektur

 • Dokument som innehåller hundratals textramar och anpassat baslinjeraster tar lång tid att öppna och orsakar ett “slut på minne”-fel, vilket leder till att programmet avslutas oväntat. [2253219]
 • Programmet avslutas oväntat när man klickar på exempelknappen med det vertikala ramstödrastret. [1899123]

XML

 • InDesign avslutas oväntat vid import av en XML-fil. [2492312]* XML-märkord kan gå förlorade när grupperade märkta objekt exporteras som InDesign-textbitar. [2365883]*
 • XML-attribut i en tabell går förlorade när de exporteras till IDML-format. [2446685]*
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Comment

Previous post:

Next post: